Esf

Meie juures on kõigil võimalus õppida, ennast leida, muuta-muutuda ning areneda.
Selleks pakume Teile erinevaid õppevorme ja -aegu.

Pohivaartused

Siin ja praegu…Aga enne?

Kool_01

Praegune Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium avati 12. oktoobril 1921. aastal üldharidusliku õhtukooli nime all.

87 aastaga on muutunud nii mõndagi – mitmel korral on vahetunud võim, samuti ka koolihoone ning nimi. 1923. aastal registreeriti kool ümber õigustega eraühisõhtureaal-gümnaasiumiks, mis tagas koolis õppijaile pikenduse sõjaväeteenistusest. Õpilaste vähesuse tõttu algas paraku kooli järk – järguline sulgemine, mis leidis oma lõpu 1927. aastal. 1947. aastal lisandus ka venekeelne osakond.

Tallinna maantee 40 A asuv IV keskooli hoone lahendas 1959. aastal lõplikult ruumipuudusest tulenevad probleemid. Pärnu I Õhtukeskool hakkas tööle 1971. praeguses Kuninga Tänava Põhikooli hoone. 1985. aastal moodustatit ühtne tervik vene- ning eestikeelsete osakondadega.

Kool_02

PTG nime all on kool töötanud alates 1997. aastast. Selle ajaga on tuult tiibadesse üha juurde tulnud.

Praeguseks on koolist saanud hinnatud haridusasutus, abiks kõigile, kes otsivad haridust töö kõrvalt või soovivad jätkata gümnaasiumiteed väikeses, kuid tugevas ning igati sõbralikus keskkonnas. Pakkudes paindlikku õppesüsteemi ning elulisi õppematerjale on kool, koostöös õpilastega, valmis saama veelgi suuremaks ja tugevamaks.

Aastaks 2015 on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist saanud kaasaegse õpikeskkonnaga õpilaste, nende laste ja õpetajate vajadusi arvestav elukestvat õpet pakkuv koolituskeskus.

Õppida pole kunagi hilja!


Meie koolipere (sügis 2015)

Ptg_uldpilt3