Logo 1 Logo 2

Projektid

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium teeb koostööd erinevate koolide ja haridusasutustega. Oleme oodatud partnerid rahvusvahelises projektitöös.

Hetkel on käimas Erasmus+ projekt „Teachers in the Distance“, mis keskendub e-õppe lahenduste arendamisele keeleõppes.

Projekti koduleheküljeg asub https://sites.google.com/view/teachersinthedistance

Varem oleme olnud partnerid järgmistes projektides:

NordPlus „Innovative Vocational Foreign Language Teaching - a Key to Adult Learning Motivation“
Project ID: NPAD- 2015/10009
http://xwpx.iipc.lv/foreign/general-information/

NordPlus „Breathe in“
Project ID: NPAD- 2013/10194