Logo 1 Logo 2
VI Eesti täiskasvanute gümnaasiumite õpilaste uurimistööde ja praktiliste tööde seminar (UPS)
Esileht
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium on kool, kuhu on oodatud õppima kõik täiskasvanud, kellel põhi- või keskharidus omandamata.

Meie koolis õppida on huvitav, uhke ja hää.