Logo 1 Logo 2

Kooli ajalugu

Kool 01

Siin ja praegu…Aga enne?

Praegune Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium avati 12. oktoobril 1921. aastal üldharidusliku õhtukooli nime all.

87 aastaga on muutunud nii mõndagi – mitmel korral on vahetunud võim, samuti ka koolihoone ning nimi. 1923. aastal registreeriti kool ümber õigustega eraühisõhtureaal-gümnaasiumiks, mis tagas koolis õppijaile pikenduse sõjaväeteenistusest. Õpilaste vähesuse tõttu algas paraku kooli järk – järguline sulgemine, mis leidis oma lõpu 1927. aastal. 1947. aastal lisandus ka venekeelne osakond.

Tallinna maantee 40 A asuv IV keskooli hoone lahendas 1959. aastal lõplikult ruumipuudusest tulenevad probleemid. Pärnu I Õhtukeskkool hakkas tööle 1971. praeguses Kuninga Tänava Põhikooli hoones. 1985. aastal moodustati ühtne tervik vene- ning eestikeelsete osakondadega.

Kool 03

PTG nime all on kool töötanud alates 1997. aastast. Selle ajaga on tuult tiibadesse üha juurde tulnud.

Praeguseks on koolist saanud hinnatud haridusasutus, abiks kõigile, kes otsivad haridust töö kõrvalt või soovivad jätkata gümnaasiumiteed väikeses, kuid tugevas ning igati sõbralikus keskkonnas. Pakkudes paindlikku õppesüsteemi ning elulisi õppematerjale on kool, koostöös õpilastega, valmis saama veelgi suuremaks ja tugevamaks.

Aastaks 2015 on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist saanud kaasaegse õpikeskkonnaga õpilaste, nende laste ja õpetajate vajadusi arvestav elukestvat õpet pakkuv koolituskeskus.

2021. aasta sügisel tähistas Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium oma 100. juubelisünnipäeva.

Aastaks 2022 on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist saanud kaasaegse õpikeskkonnaga elukestvat õpet pakkuv koolituskeskus, mis arvestab õpilaste, nende laste ja õpetajate vajadusi.

Alates 1. septembrist 2022 oleme esimene riigigümnaasiumina tegutsev täiskasvanute gümnaasium Eestis.


Õppida pole kunagi hilja!