Logo 1 Logo 2

Hoolekogu

Hoolekogu koosseisu e-posti aadress on hoolekogu@ptg.ee.

Hoolekogu koosseis

Airiki Laretei
õpilaste esindaja
Pavel Sõsojev
vilistlaste esindaja
Eve Zekker
õppenõukogu esindaja
Kandela Õun
kooli toetava organisatsiooni esindaja (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž)
Ene Täht
kooli toetava organisatsiooni esindaja (Pärnu Linnavalitsus)
Riina Tõnsing
kooli toetava organisatsiooni esindaja (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
Meelis Mereküla
kooli pidaja esindaja