Logo 1 Logo 2

Õppimise võimalused

Õppida võid:

Lapsed saad tundide ajaks jätta lastetuppa.

Arvestame varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA), täpsem info VÕTA kohta nõustajalt.