Logo 1 Logo 2

Projektid

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium teeb koostööd erinevate koolide ja haridusasutustega. Oleme oodatud partnerid rahvusvahelises projektitöös.

Hetkel osaleme EL-i sotsiaalfondist rahastatud projektis "Teisel ringil targaks III", mille eesmärgiks on madala haridustasemega inimeste tagasitoomine tasemeõppesse.

Varem oleme olnud partnerid järgmistes projektides:

31. mail 2021 lõppes Erasmus+ projekt "Teachers in the Distance", mis keskendus e-õppe lahenduste arendamisele keeleõppes.
Projekti koduleheküljeg asub https://sites.google.com/view/teachersinthedistance. Projekti tulemus asub https://www.teachersinthedistance.eu.

Aastatel 2016-2018 ja 2018-2020 osalesime EL-i sotsiaalfondist rahastatud projektis "Teisel ringil targaks", mille eesmärgiks oli madala haridustasemega inimeste tagasitoomine ja hoidmine tasemeõppes.

NordPlus "Innovative Vocational Foreign Language Teaching - a Key to Adult Learning Motivation"
Project ID: NPAD- 2015/10009
http://xwpx.iipc.lv/foreign/general-information/

NordPlus "Breathe in"
Project ID: NPAD- 2013/10194