Logo 1 Logo 2

Sisseastujale

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium ootab õpilasi IV-XII klassi vastuvõtule augustis. Selleks palume eelnevalt registreerida telefonil: +372 51 992 795. Põhikooli klassidesse võetakse vastu õpilasi, kes on 17-aastased või vanemad.

E-õppesse astuda soovijal palume eelnevalt tutvuda e-õppe meelespeaga.

Enne vastuvõtule tulekut palun keskkonnas ARNO täita kooli astumise taotlus (vajalik ID-ga sisenemine). Alla 18-aastase õppida soovija avalduse ARNO's peab täitma lapsevanem. Veendu, et valid õige õppeaasta (2021/22). Lahtrisse Õppesuund/moodul palun märgi klass, kus soovid õpinguid alustada.

4.-9. klassi õppima asumiseks on vaja:

Gümnaasiumiastmes õppimiseks on vajalik põhiharidus, vanusepiiranguid ei ole.

10. klassi õppima asumiseks on vaja:

11. ja 12. klassi õppima asumiseks on vaja:

Täiendava info saamiseks pöördu kooli sekretäri poole ja tutvu PTG vastuvõtmise korraga.

Endised õpilased meie koolist