Logo 1 Logo 2
23 p1 converted
Esileht
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium on kool, kuhu on oodatud õppima kõik täiskasvanud, kellel põhi- või keskharidus omandamata.

Pärnu Linnavalitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium on sõlminud põhikooli -ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõike 4 alusel halduslepingu, mille kohaselt annab Pärnu linn Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi pidamise alates 01.09.2022 üle riigile. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium jätkab riigigümnaasiumina.